POUČENÍ - JAK ZACHÁZET S REBORN PANENKOU A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY.

 
Moji tvorbu lze zakoupit pouze přes společnost JRT VoKr, s.r.o. 
 
Zde jsou pro vás umístěny informace o tom, jakou péči potřebuje vaše zakoupená reborn panenka z aterierdolls Tatiany Vojtěchovské.
 
     JRT VoKr, s.r.o., IČO: 26918251,  Habrůvka 140. 67905  Habrůvka, tel: +420 602856831 
 
NÁVOD JAK ZACHÁZET S REBORN PANENKOU A REKLAMACE 
Zakoupili jste si reborn panenku, která není hračka, ale umělecké dílo autora. To znamená, že by měla být  vystavena jako dekorace. Kdo ji jako dekoraci nemá, tak z toho tedy plyne, že jakákoli častá manipulace může panenku nějakým způsobem poškodit. Nejvíce trpí na reborn panence vlásky, které jsou z jemného a nevyživovaného materiálu mohéru. Tudíž jsou velmi choulostivé. Člověku denně vypadne  kolem 100 vlasů. Někdy měně, někdy i více. A toto platí i u vaši reborn panenky. Nejvíce jsou vlásky namáhané česáním, když se dává čepice a jiné pokrývky hlavy. To přímo vlásky trpí a můžou se lehce zlomit. Proto doporučuji následující: vlásky co nejméně česat a zlehka navlhčit vlásky rozprašovačem, ve kterém je rozmíchaná voda s aviváži cca 3:1 a raději upravit zlehka prsty a jednou za čas jemným dětským kartáčkem na vlasy učesat. Česání různých účesů, jako jsou kohoutky, culíky aj., tak toto vůbec nedoporučuji. Co doporučuji, aby panenka měla pod hlavičkou, když leží jemnou plenku. Hrubší a jiny materiál, rovněž muže poškodit mohérový vlas. Co se týká čepiček, dávat volnější a ne těsné. Takové  čepičky způsobí, že se vlas lehce zlomí a upadne. Hodně trpí týl hlavičky a zátylek.  Sundání čepičky je nejvíce nebezpečné, když ji špatně odděláváte z hlavičky. Je potřeba vsunout opatrně ruku od čela do čepičky a prsty skrýt vlásky a druhou rukou od čela odhrnovat čepku do úplného sundání. Oblékáni různých triček  a bodyček, které se přetahují přes hlavičku, tak tímto také vlásky hodně trpí. To doporučuji nasadit na hlavičku igelitový sáček a to po dobu celého oblékání  a pak zlehka sundat. Reborn panenka se nesmí celá namáčet, z důvodů zatečení  vody dovnitř . Mohlo by dojít k šíření plísně a hnilobě vnitřních výplni. Stačí ji zlehka otřít vlhkým jemným hadříkem. Nepoužívat žádné krémy, olejíčky na vinil ani na vlásky. Od prachu doporučuji utírat velmi jemnými ubrousky a oči jemným štětečkem. 
Jestliže moje doporučeni budete na 100% dodržovat, vaše  reborn panenka  bude dlouhý čas krásná  a bez  poškození. Kdo toto nedodržuje,  tak riskuje, že brzy vzhled  reborn panenky bude opotřebovaný a nepěkný.  
Reklamace se vztahuje pouze na velmi vážné skryté vady materiálu barev a vinylu. Ostatní vady, jako vypadáváni vlásků, oleštění prstíku na rukách a nohách a jiná  běžná opotřebení na základě manipulace s reborn panenkou není možné reklamovat. A následně je potřeba počítat s opravou a renovací za dohodnutou úplatu. 
V den převzetí si zásilku s panenkou důkladně zkontrolujte. V případě porušení obalu o tomto pořiďte zápis s doručovatelem nebo zásilku nepřebírejte vůbec. Po rozbalení si obsah zásilky důkladně překontrolujte a o případných závadách, mě ještě týž den informujte na tel. 602856831. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 
 
 
     JRT VoKr, s.r.o., IČO: 26918251,  Habrůvka 140. 67905  Habrůvka, tel: +420 602856831 
 
NÁVOD JAK ZACHÁZET S REBORN PANENKOU A REKLAMACE 
Zakoupili jste si reborn panenku, která není hračka, ale umělecké dílo autora. To znamená, že by měla být  vystavena jako dekorace. Kdo ji jako dekoraci nemá, tak z toho tedy plyne, že jakákoli častá manipulace může panenku nějakým způsobem poškodit. Nejvíce trpí na reborn panence vlásky, které jsou z jemného a nevyživovaného materiálu mohéru. Tudíž jsou velmi choulostivé. Člověku denně vypadne  kolem 100 vlasů. Někdy měně, někdy i více. A toto platí i u vaši reborn panenky. Nejvíce jsou vlásky namáhané česáním, když se dává čepice a jiné pokrývky hlavy. To přímo vlásky trpí a můžou se lehce zlomit. Proto doporučuji následující: vlásky co nejméně česat a zlehka navlhčit vlásky rozprašovačem, ve kterém je rozmíchaná voda s aviváži cca 3:1 a raději upravit zlehka prsty a jednou za čas jemným dětským kartáčkem na vlasy učesat. Česání různých účesů, jako jsou kohoutky, culíky aj., tak toto vůbec nedoporučuji. Co doporučuji, aby panenka měla pod hlavičkou, když leží jemnou plenku. Hrubší a jiny materiál, rovněž muže poškodit mohérový vlas. Co se týká čepiček, dávat volnější a ne těsné. Takové  čepičky způsobí, že se vlas lehce zlomí a upadne. Hodně trpí týl hlavičky a zátylek.  Sundání čepičky je nejvíce nebezpečné, když ji špatně odděláváte z hlavičky. Je potřeba vsunout opatrně ruku od čela do čepičky a prsty skrýt vlásky a druhou rukou od čela odhrnovat čepku do úplného sundání. Oblékáni různých triček  a bodyček, které se přetahují přes hlavičku, tak tímto také vlásky hodně trpí. To doporučuji nasadit na hlavičku igelitový sáček a to po dobu celého oblékání  a pak zlehka sundat. Reborn panenka se nesmí celá namáčet, z důvodů zatečení  vody dovnitř . Mohlo by dojít k šíření plísně a hnilobě vnitřních výplni. Stačí ji zlehka otřít vlhkým jemným hadříkem. Nepoužívat žádné krémy, olejíčky na vinil ani na vlásky. Od prachu doporučuji utírat velmi jemnými ubrousky a oči jemným štětečkem. 
Jestliže moje doporučeni budete na 100% dodržovat, vaše  reborn panenka  bude dlouhý čas krásná  a bez  poškození. Kdo toto nedodržuje,  tak riskuje, že brzy vzhled  reborn panenky bude opotřebovaný a nepěkný.  
Reklamace se vztahuje pouze na velmi vážné skryté vady materiálu barev a vinylu. Ostatní vady, jako vypadáváni vlásků, oleštění prstíku na rukách a nohách a jiná  běžná opotřebení na základě manipulace s reborn panenkou není možné reklamovat. A následně je potřeba počítat s opravou a renovací za dohodnutou úplatu. 
V den převzetí si zásilku s panenkou důkladně zkontrolujte. V případě porušení obalu o tomto pořiďte zápis s doručovatelem nebo zásilku nepřebírejte vůbec. Po rozbalení si obsah zásilky důkladně překontrolujte a o případných závadách, mě ještě týž den informujte na tel. 602856831. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.